İyiliği Paylaşma

UNICEF ve Dünya Bankasının verilerine göre dünyadaki her 6 çocuktan 1’i derin yoksulluk (açlık sınırının altında) yaşıyor. Türkiye ise OECD 2015 verilerine göre, OECD ülkeleri arasında çocuk yoksulluğunun en yaygın olduğu ikinci ülke. (2015 yılından sonra Türkiye bu alanda veri vermeyi durdurmuş.) Bu çok boyutlu sorunun çözümünün geniş bir perspektiften, hak temelli bir yaklaşımla ele alınması gerektiğinin farkında olarak, elimizdeki olanaklarla ihtiyacı olan çocuklara ve çocuklu ailelere destek olmaya çalışıyoruz.

  • Burs: 2016’dan beri her öğretim kademesinden akademik başarısı olan ancak ekonomik sıkıntı içinde bulunan çocuk ve gençlere sınırlı sayıda burs verilmektedir. Her öğretim yılı başında gelen burs başvurularını değerlendiriyor, var olan bursiyerlerimize bütçemiz doğrultusunda yeni bursiyerler ekliyoruz.
  • Afet Desteği: Deprem, sel, yangın gibi felaketlere maruz kalan bölgelerimize afet yardımı yapmaktayız. Afet sonrasında da bölgedeki zarar görmüş okullara ve öğrencilere çeşitli desteklerde bulunuyoruz.
  • İhtiyacı Olan Çocuklu Ailelere Maddi Destek: Eğitim çağında çocukları olup pandemi, afet veya sağlık gibi nedenlerle ekonomik zorluk yaşayan ailelere çocuklarının okula dönmelerine yardımcı olmak için dönemsel yardımlar yapıyoruz.
  • Kırtasiye Desteği: Okulların açılmasıyla öğretmenlerin talepleri doğrultusunda dezavantajlı bölgelerdeki ilköğretim okullarımıza kırtasiye setleri gönderiyoruz.
  • Kışlık Giysi Desteği: Her kış dezavantajlı bölgelerdeki ilköğretim okullarımızın öğretmenlerinin gönderdikleri listelere göre bot, mont, atkı, bereden oluşan kışlık setler gönderiyoruz.
  • Erzak Desteği: Dini bayramlarımızda derneğimize -fitre, zekat, kurban maksadı ile- yapılan bağışlarla etkinlikler yaptığımız okulların ihtiyaçlı ailelerine erzak yardımı yapıyoruz.
  • Yenidoğan Paketleri Desteği: Gönüllülerimizin ürettikleri bebek malzemelerinden oluşturulan bebek paketlerini çeşitli illerdeki hastanelerin doğum kliniklerinde annelere armağan ediyoruz.
  • Hijyen Malzemeleri Desteği: Özellikle ergenlik çağındaki kız öğrencilerimize özbakımlarını yapabilecekleri hijyen paketlerini okulların rehberlik öğretmenleri aracılığı ile iletiyoruz.

Bir grup çocuğumuz yeni ayakkabılarıyla