Üyemiz Olun

Dernek üyelik koşulları tüzüğümüzde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Özetle Dernekler Kanunu’nun öngördüğü
koşulları taşıyan, amaç ve ilkelerimizi benimsemiş, Türkiye’de yerleşme hakkına sahip herkes üyelik başvuru formunu doldurarak üyelik talebinde bulunabilir. Üyelik için en az iki dernek üyesinin referansı aranır.